Retur

Produsele achizitionate la distantă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renuntă la cumpărare, fără penalitati si fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului său. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denuntarea contractului. Se recomandă utilizarea aceluiasi serviciu de transport utilizat pentru receptionarea produselor.

S.C. Unic Timalco S.R.L. va înapoia contravaloarea comenzii in cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat. Suma înapoiată cât si conditiile de returnare nu înclud cheltuielile de transport dacă livrarea s-a făcut prin alte metode decât cea standard oferită de echipa Zamir.

Definitia contractului de vânzare (art. 2, 5.): orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteste sau se angajează să plăteasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât si servicii.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia

Art. 12 mentionează că exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligatiilor părtilor contractuale. Produsul returnat trebuie să fie in aceeasi stare in care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au însotit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, socuri, urme de folosire excesivă si/sau interventii neautorizate etc.

Prevederile OUG 34/2014 se aplică doar consumatorului definit ca orice persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociatii asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consumatorul este responsabil doar în ce priveste diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionării produselor. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de functionare a bunurilor, consumatorul ar trebui să le mănuiasca si să le inspecteze în acelasi mod în care i s-ar permite s-o facă într-un magazin; de exemplu, consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de imbrăcăminte, nu să îl poarte.

Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează S.C. Unic Timalco S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract Consumatorul are la dispozitie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunta retragerea din contract.

Obligatiile care revin S.C. Unic Timalco S.R.L.

Rambursarea integrală a sumelor primite ca plată, inclusiv costurile livrarii (exceptând situatia în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleasi modalităti de plată rezonabil aplicabile (în cazul plătii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator). Îndeplinirea obligatiei de rambursare se face face in termen de 2 zile lucratoare de la receptionarea produselor.

Obligatiile care revin consumatorului

Produsele sunt înmânate S.C. Unic Timalco S.R.L. personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără întârziere nejustificată si în decurs de maxim 14 zile de la anuntarea deciziei de retragere din contract. Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce priveste diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionării produselor.